800 150 051 • info@prodenta.cz

Zubní soupravy

„Je mi potěšením představit Vám naši výjimečnou řadu zubních souprav, které spojují nejnovější poznatky ergonomie s mimořádným pohodlím pro pacienty. Jsem opravdu hrdý na naše výrobní inovace - již více než 50 let úzce spolupracujeme se zubními specialisty a vytváříme převratné zubní soupravy, které definují nové standardy v oblasti zubní techniky.

Od ostatních se poněkud lišíme tím, že veškerý vývoj a výroba našich nejdůležitějších produktů probíhají ve Finsku, klademe důraz na detail ve všech stádiích procesu, čímž dosahujeme mimořádné kvality našich výrobků. Naším cílem je zvýšit bezpečnost vaší práce a maximálně ošetření zpříjemnit vám i vašim pacientům.

V zákulisí se na tom všem podílí profesionální tým oddělení výzkumu a vývoje, který se snaží vytvořit co nejkvalitnější produkty odpovídající vašim klinickým potřebám.“

Heikki Kyöstilä, prezident a zakladatel Planmeca Group