800 150 051 • info@prodenta.cz

Detail článku

Nízká dávka záření CBCT

01.08.2018

Pořizujte CBCT snímky s ultra nízkou účinnou dávkou záření bez pohybových artefaktů

Všechny CBCT přístroje Planmeca nyní podporují 3 různé typy 3D snímkování, extraorální interproximální snímky (bite-wing) a cefalometrické a digitální panoramatické snímky. Tento flexibilní přechod mezi 2D a 3D snímkováním umožňuje stomatologickým klinikám optimalizovat proces snímkování a zvolit takový postup snímkování, který je pro daný případ nejvhodnější. Díky patentované technologii pro snímkování s ultra nízkou účinnou dávkou záření a technologii pro korekci pohybů pacienta je práce s našimi přístroji zcela novým zážitkem. 

Protokol Planmeca Ultra Low Dose™ poskytuje nejlepší CBCT snímky s nízkými dávkami záření. Tento protokol může být používán pro všechny velikosti voxelu ve všech snímkovacích módech; při stejné nebo dokonce nižší dávce záření umožňuje stomatologům získat více informací než při standardním 2D panoramatickém snímkování. A toto všechno je možné bez statistické redukce kvality snímku*. 

Zatímco protokol Planmeca Ultra Low Dose chrání pacienty před zbytečně vysokými dávkami záření, nový protokol Planmeca CALM pomáhá předcházet opakovaným expozicím tím, že kompenzuje pohyby pacienta. Podle vědeckých studií** se pohyb pacienta objevuje až ve 40 % případů, což znamená, že kvalita pořízených snímků není u velké části CBCT snímků optimální. Protokol Planmeca CALM opravuje artefakty způsobené pohyby pacienta a tím pomáhá dosáhnout ostřejších snímků. Tento algoritmus je možné použít po dokončení snímku, ale i před vlastní expozicí. 

Při nákupu nového CBCT přístroje využijte svého práva znát všechny informace o produktu. Vždy vyžadujte přesné informace o účinných dávkách záření a porovnejte kvalitu snímků při použití standardního protokolu a protokolu se sníženou dávkou záření. Porovnejte i snímky s korekcí artefaktů a bez ní. Správná volba CBCT přístroje vám umožní přesnější stanovení diagnózy, ušetří váš čas i náklady a sníží dávku záření pro pacienty.

* Ludlow and Koivisto: “Dosimetry of Orthodontic Diagnostic FOVs Using Low Dose CBCT protocol”.

** Spin-Neto and Wenzel: “Patient movement and motion artefacts in cone beam computed tomography of the dentomaxillofacial region: a systematic literature review”.


Zpět